Остров Света Анастасия

Остров Света Анастасия

Остров Света Анастасия се намира в Бургаския залив на 6,5 км от Бургас, между нос Света Анастасия и нос Атия.


Блато Алепу

Блато Алепу

Блатото Алепу е разположено на около 7 км южно от Созопол.


Нос Емине

Нос Емине

Нос Емине е най-източната точка на Стара планина и се смята за условна граница на Северното и Южното Черноморие.