ДЛС Воден - Ири Хисар

ДЛС Воден – Ири Хисар

Държавно Ловно Стопанство Воден – Ири Хисар, разположено в сърцето на живописната Воденска гора. Близостта до с. Острово, както и удобните транспортни връзки с гр. Разград, летище Варна и летище София, правят стопанството леснодостъпна дестинация. ДЛС Воден – Ири Хисар е част […]

ДЛС Витошко - Студена

ДЛС Витошко – Студена

Държавно ловно стопанство Витошко-Студена е основано през 1967 година. Стопанството заема част от югозападните склонове на Витоша, както и части от Краищенско-Осоговския ловностопански район. Широколистните насаждения, сред които бук, цер, зимен дъб, габър, бреза, липа, трепетлика и дива череша, богато преливат през […]

Държавно ловно стопанство Витиня

ДЛС Витиня

Намиращото се в западната част на Средна Стара планина, Държавно ловно стопанство Витиня, предоставя отлични условия за всеки любител на ловния туризъм. Разположено в област София и в непосредствена близост до местност Витиня, това място съчетава красиви букови, дъбови и смесени широколистни […]

Държавно ловно стопанство Борово

ДЛС Борово

Държавно ловно стопанство Борово се намира на южните склонове на Баташката планина, непосредствено под връх Баташки снежник. Разположено на 150 км от летище София и само 70 км от културната столица Пловдив, мястото е лесно достъпно за български и чуждестранни гости. Разнообразието […]

Държавно ловно стопанство Балчик

ДЛС Балчик

Държавно ловно стопанство Балчик, разположено в югоизточната част на живописната Добруджа, е уникално място, което предлага богато разнообразие от дивеч, впечатляващи пейзажи и уютни условия за посетителите. Намиращото се на около 480 км от София и само на 45 км от крайморския […]

Държавно ловно стопанство Арамлиец

ДЛС Арамлиец

Създадено през 1971 г, държавно ловно стопанство Арамлиец е разположено в западна Средна гора. Релефът на Арамлиец варира от хълмист до планински с надморска височина от 550 до 1200 м. Хидрографската мрежа включва реки като Треска, Лопушна и Равна река, както и […]