Крепост Овеч

Крепост Овеч

Крепостта Овеч е каменна твърдина, която е разположена източно от град Провадия, на 53 км западно от град Варна и на 410 км източно от гр. София. В историческите източници крепостта е известна с няколко имена. Най-старото от тях е византийско Проват. […]