Резерват Балтата

Резерват Балтата

Резерват „Балтата” се намира в района на село Кранево, община Балчик, и обхваща най-долното течение на река Батова точно до курорта Албена. Резерватът се намира на около 11 км от град Балчик. „Балтата” е обявен за резерват със Заповед № 1784 от […]