Природен Парк Рилски Манастир

Природен парк Рилски манастир

Природният парк Рилски манастир се намира на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина.