Каменни гъби

Каменни гъби

Каменните гъби са скални образувания, които се намират източно от с.


Каменната сватба

Каменната сватба

Природната забележителност Вкаменената сватба (Каменна сватба) се намира на около 4 км източно от град Кърджали, край село Зимзелен.


Крепост Кривус

Крепост Кривус

Кривус е средновековна българска крепост, построена през Х век.