Демир баба теке

Демир баба теке

Демир баба теке се намира в границите на историко-археологическия резерват „Сборяново”.


Свещарска Тракийска гробница

Свещарска Тракийска гробница

Най-значителното откритие на територията на историко-археологическия резерват „Сборяново” е Свещарската тракийска царска гробница.