Чудните мостове

Чудните мостове

Чудните мостове са скален феномен, известен също с името Скалните мостове.