Драгоманско блато

Драгоманско блато

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Намира се на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман. През 1930 г. започва отводняване на влажните зони в България и превръщането им в обработваеми земи. Драгоманското блато […]