Море плаж скали Силистар

Плаж Зеленка

Плаж Зеленка се намира североизточно от село Българево.Море плаж скали вълни

Плаж Бендида

Плаж Бендида представлява главният плаж на комплекса Тракийски скали.


Море плаж скали пясък вълни

Плаж Аргата

Плаж Аргата представлява южният, по-малък плаж на комплекс Тракийски скали.


Море плаж скали вълни

Плаж Икантълъка (Топола)

Плаж Икантълъка, познат още като Топола представлява най-южният плаж на Каварна, намира се непосредствено до къмпинг Св.


Море плаж скали вълни

Плаж Тузлата

Плаж Тузлата се намира на около 5 км в северна посока от Балчик, в близост до Специализирана болница за рехабилитация Тузлата.