Пещера Магурата

Пещера Магурата

Пещерата Магурата се намира в Северозападна България, на 17 км от гр.


Белоградчишки скали

Белоградчишки скали

Уникалният природен феномен Белоградчишки скали е скален комплекс с дължина около 30 км и ширина 6-7 км.