Каменни гъби

Каменни гъби

Каменните гъби са скални образувания, които се намират източно от с.