Лъвската глава

Лъвската глава

Лъвската глава представлява уникален феномен, обявен за природна забележителност на 13 май 1947 г., намиращ се на едно от най-високите места в резерват Ропотамо.


Резерват Али ботуш

Резерват Али ботуш

В планината Славянка, намираща се на юг от Пирин, е разположен резерватът „Али ботуш”.


Резерват Камчия

Резерват Камчия

Резерватът „Камчия” обхваща долното поречие на река Камчия, землищата на общините Аврен и Долни чифлик.


Лонгоза

Лонгоза

Защитената местност Лонгоза е бившата буферна зона около резерват „Камчия”.Резерват Казаните

Резерват Казаните

Резерват „Казаните” се намира в землището на село Гьоврен в Западните Родопи.