Природен Парк Рилски Манастир

Природен парк Рилски манастир

Природният парк Рилски манастир се намира на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина.
Природен парк Беласица

Природен парк Беласица e разположен в едноименната планина, в югозападната част на България, на границата с Гърция и Република Северна Македония.