Природен парк Българка

Природен парк Българка

Природният парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Стара планина – над Шипченския и Тревненския дял от планината.
Природен парк Персина

Природен парк Персина

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България, по поречието на река Дунав.