Осогово

Осогово

Планината Осогово се намира в западната част на страната и обхваща територии от България и Македония. Обявена е за защитена територия със Заповед No.РД-780 от 29.10.2008 г. Най-добре залесени са северните и североизточните склонове на Осогово. Преобладават буковите гори, срещат се още […]