Държавно ловно стопанство Шерба

ДЛС Шерба

Държавно ловно стопанство Шерба е създадено още през 1934 год.


Държавно ловно стопанство Черни Лом

ДЛС Черни Лом

Няма да преувеличим ако кажем, че ДЛС Черни Лом е легендарно място за лов в цяла Европа.


Държавно ловно стопанство Чепино

ДЛС Чепино

Разположено в живописната местност Чехльово в Западните Родопи, Държавното ловно се намира на около 25 км от Велинград и около 130 км от София.


Държавно ловно стопанство Тракия

ДЛС Тракия

Държавно ловно стопанство Тракия, разположено в сърцето на Южна България, обхваща части от Сърнена Средна гора, Горнотракийската низина и Централните Родопи.


Държавно ловно стопанство Тунджа

ДЛС Тунджа

Разположено в сърцето на Тракия, Държавно ловно стопанство Тунджа се простира на площ от около 22000 ха.


Държавно ловно стопанство Тополовград

ДЛС Тополовград

Държавно ловно стопанство Тополовград е разположено в живописната Сакар планина и по долината на река Тунджа.