Държавно ловно стопанство Осогово

ДЛС Осогово

Държавно ловно стопанство Осогово, създадено през 1996 г. носи името на едноименната живописна планина. Стопанството е на около 90 км от София и най-близкото летище. Релефът е му типично планински и силно пресечен, което го прави истинско предизвикателство за физическата подготовка на […]

Държавно ловно стопанство Несебър

ДЛС Несебър

Държавно ловно стопанство Несебър се намира в най-източната част на Стара планина – Еминска Стара планина. Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и част от община Руен. Ловното стопанство носи името си от едноименния черноморски град – Несебър. Разстоянието до София е […]

Държавно ловно стопанство Мазалат

ДЛС Мазалат

Държавно ловно стопанство Мазалат носи името на старопланинския връх Мазалат и се намира в близост до Казанлък. Разстоянието до София е около 220 км а Бургас е на около 200 км. Релефът е типично планински, като надморската височина варира от 1524 м […]

Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Ловното стопанство е разположено западно от гр. Котел, на около 330 км от София и на 100 км от гр. Бургас. Стопанството е приемник на Ловно стопанство Зеленич и понастоящем се управлява от Хънтинг Клуб България АД. Релефът е планински, горските екосистеми […]

Държавно ловно стопанство Кормисош

ДЛС Кормисош

Държавно ловно стопанство Кормисош със седалище гр. Лъки е създадено през 2011 г. ДЛС Кормисош заема част от Преспанския дял на Западни Родопи с обща площ 41 930 ха. Стопанството се намира на 210 км. от летище София и на 50 км. […]

Държавно ловно стопанство Каракуз

ДЛС Каракуз

Държавно ловно стопанство Каракуз обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието. Надморската височина варира от 20 метра до 280 метра. В голямата си част територията на стопанството представлява обширна нискохълмиста равнина с лек […]