Рупите

Рупите

Рупите е защитена местност, която е разположена на около 10 км от Петрич и на 2 км от с.


Резерват Али ботуш

Резерват Али ботуш

В планината Славянка, намираща се на юг от Пирин, е разположен резерватът „Али ботуш”.


Кресненско дефиле

Кресненско дефиле

Кресненското дефиле се намира в област Благоевград и се простира на юг от град Кресна.


Велека

Велека

Велека е най-голямата и най-дългата странджанска река (147 км).


Лонгоза

Лонгоза

Защитената местност Лонгоза е бившата буферна зона около резерват „Камчия”.