Съединение е язовир, разположен в област Търговище, между градовете Лозница и Търговище (12 км). Намира се до селата Бистра и Съединение. В язовира могат да се ловят бабушка, каракуди, слънчева рибка, бибан, костур, сом, буфало, попчета, пъстър толстолоб и шаран.