Язовир Суходол е в непосредствена близост до София и се посещава предимно от любителите на риболова. Най-често срещаните видове риба в него са са: шаран, бял амур, червеноперка, каракуда, уклейка, лин и клен.