Студен кладенец е язовир разположен по средното течение на река Арда, на югоизток от град Кърджали, на границата на териториите на община Кърджали и община Крумовград. Със своите 25600 дка площ, Студен кладенец е вторият по големина язовир в България, след язовир Искър.
Водосборната му област е 3 752 км2, язовирната стена е висока 68 метра в най-високата си част, а дължината ѝ е 350 метра.

По северният бряг на язовир Студен кладенец има удобни места за риболов по населените места Бял кладенец, Гняздово, Калоянци, Седловина и Широко поле. По южният му бряг удобните места за риболов са около устието на река Връбница, до село Лисиците. Достъпно за автомобил е и устието на река Големица. Големи дистанции при риболова тук не са необходими, защото на 15 метра от брега дълбочината на язовира варира от 8 до 10 метра.

Язовир Студен кладенец предлага отлични условия за трофеен рибоов на сом, интензивен и интересен риболов на уклей, червеноперка, клен, кракуда и костур, шаран, бяла риба и скобар.