Студена е язовир в Западна България, в западния край на Витоша. Дава началото на река Струма до едноименното село Студена. Има големи количества бяла риба, шаран, а каракудата, клена, червеноперката и костура също са в изобилие.

Южният склон на Витоша е изключително красив и е удоволствие да се броди из туристическите маршрути в този район.

Статутът на водоема често се мени, така че, информирайте се добре преди да тръгнете на риболов в тази посока.