Пчелина (Лобош) е язовир в Западна България, построен през 70-те години. Преди това на негово място е имало село Пчелинци, от където произлиза и името му. Обиколката на язовира по брега е 34 километра.

Намира се на около 25 км. югозападно от Перник, и на около 60 км. от София, между селата Ковачевци, Радибош, Светля, Лобош, Калища, Поцърненци и Прибой. Разположен е в красива котловинна местност с изразена горска растителност. Реките които се вливат в язовира са Светля и Струма. Надморската височина е около 600 – 650м., поради което спада към равнинните водоеми. Голяма част от бреговете му са труднодостъпни.

Рибите които обитават язовира, и биват обект на спортен и любителски риболов са: шаран, лин, бял амур, толстолоб, каракуда, клен, червеноперка, бабушка и уклей, сом, бяла риба, костур и щука.