Огоста е язовир в Северозападна България, четвъртият по площ изкуствен водоем в страната. Събира водите на реките Огоста, Бързия и Златица, и се намира на 600 метра югозападно от крайните квартали на Монтана, на 60 метра над нивото на града. Водосборният басейн е с площ 948 км2, а самият язовир заема площ от 23,6 км2. Средногодишната водна маса е 384 млн. м3, а общият обем – 506 млн. м3.

През 1999 година водоемът е определен за промишлен риболов. Разнообразието на рибата в него е голямо: шаран, червеноперка, платика, таранка /каракуда/, уклей, бабушка, бобой /костур/, сом, щипок, бяла и черна мряна, скобар, лин, и разбира се слънчак.