Мандра, а понякога и Мандренско езеро е голям язовир в Югоизточна България. Намира се южно от Бургас. До 1963 година е полусолено езеро. Носи името си от старото прозвище на с. Константиново – Мандрата.

То е най-южното от трите Бургаски езера, с площ на водната повърхност около 1300 ха. Дължината му е 8 км., максималната ширина 1,3 км. Разположено е в добре оформена речна долина, ориентирана напречно на морския бряг, като устието и язовирната стена са в непосредствена близост до южния край на Бургас. Четири реки се вливат в езерото: Изворска, Факийска, Средецка и Русокастренска. Езерото е било запазено в естествения си вид до 1934 г., когато се извършени корекции на някои от реките и са построени диги в западната му част за предотвратявания на пролетните наводнения. Втората основна промяна на езерото настъпва през 1963 г, с построяването на язовирна стена в източната му част. По този начин са унищожени обраслите с блатна растителност плитчини, прекъсва се връзката на езерото с морето и то става изцяло сладководно.

Езерото е привлекателно за туристи през различните сезони, а съществуващите археологични разкопки в музей в Дебелт предоставят ценни данни за тези земи по време на Римската империя.

В Мандра можете да уловите бабушка, каракуда, костур, бряна, слънчевка, червеноперка, шаран, щука и бяла риба.