Язовир Искър е най-големият язовир в България по своя воден обем и площ. Местонахождението му е в пролом на река Искър между Софийското и Самоковското поле. Използва се за водоснабдяване на гр. София, както и за производсто на електроенергия.