Жребчево е язовир на река Тунджа, България, който се намира в красива подпланинска местност, до селата Баня и Асеновец от Община Нова Загора. Кръстен е на потопеното под него в 1965 година село Жребчево (Атлари).

Разположен на 25 000 декара площ, Жребчево е третият по големина язовир в България, след Искър и Студен кладенец. Язовирът има много ръкави с удобни за риболов места. Тъй като водата от язовира се използва за напояване, през лятото той се източва значително, което обуславя сезонния характер на риболова (костур, червеноперка, сом). В устието на язовира на река Тунджа се среща също щука.

Язовирът има доста разчупена форма с ръкави и заливи и всичките са много удобни и атрактивни за риболов. Водоемът е пълен с трофейни сомове, шарани, амури, бели риби и костури. Щуките също вече притежават завидни размери. В язовира има още каракуди, платики, червеноперки, уклеи и толстолоби.