Въча е язовир в Южна България, в района на Родопите, по поречието на р. Въча, на границата между Областите Пловдив, Смолян и Пазарджик. Част е от каскадата Доспат-Въча, едно от най-живописните места в България. Той е най-големият язовир на реката и един от най-големите в страната. Дълъг е около 18 км, осигурява част от питейната вода за Пловдив и се използва за напояване на Пловдивското поле. Язовирът притежава най-високата язовирна стена в България – 144,5 м. В яз. Въча има голям брой понтони.

В язовир Въча вирее голямо разнообразие от риба – бял амур, платика, бяла риба, бабушка, каракуда, кефал, костур, скобар, сом, уклей, слънчева риба, шаран, червеноперка и щука. Поради това той е много известна дестинация за риболов. Около язовира се намират част от Родопите с красива природа. Добра гледка към местността се разкрива от връх Свети Илия. Край бреговете на язовира има добри условия за туризъм. Покрай язовира минава пътят Кричим-Девин. Предишното име на язовира е Антон Иванов или Антонивановци.

Язовирът се намира почти на еднакво разстояние от градовете Пазарджик и Пловдив. Пътят до водоема лъкатуши през дефилето на р. Въча. На около двадесетина километра след гр. Кричим, преминавате през тунел, в сърцето на планината и излизате на самата стена на малкия язовир, на който някои казват „Малкия Антон“, а иначе е известен като язовир Кричим. Във водите на малкия язовир има следните видове риба: пъстърва, кефал, червеноперка, бабушка, каракуда, костур, сом, бяла риба, уклей, слънчевки, щаран, щука и мисля пелет. Водоемът е с изключително стръмни брегове, които предлагат много малко удобни за риболов места. От няколко години във водите на водоема има изградени пъстървови садки, в близост до едно от местата някога удобни за риболов известно като „Орехите“ или „Орешака“.

Заради стръмните и непристъпни брегове на този водоем, лодката е основно предимство и необходимост.