Язовир Боровица е построен по поречието на река Боровица, която е ляв приток на р. Арда. Водоема се намира близо до село Боровица и е предназначен за вододайна зона на град Кърджали.

Залятата площ на водоема е 482 декара, а рибният му фонд е разнообразен, като тук са застъпени почти всички видове риби разпространени в нашата страна.