Бели Лом е язовир в Разградска област на река Бели Лом. Разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец. Срещат се следните рибни видове: шаран, сом, каракуда (таранка), толстолоб, червеноперка, бяла риба (сулка), костур, кротушка, черен и бял амур, слънчева рибка, блескач. Той е един от големите държавни язовири разрешен за любителски риболов.

Целият язовир е свободен за любителски риболов, освен стената и прилежащите й 200 метра.