Александър Стамболийски е първият голям язовир в България, построен през 1954 г. Разположен е на територията на областите Габрово и Велико Търново. Началото му започва на 3 км. от западния край на Севлиево, а стената му е край с. Горско Калугерово, Сухиндолска община. Отстои на 13 км от Сухиндол, на 18 км от Павликени, на 33 км от Севлиево и на 50 км от Велико Търново. Общата му дължина от началото му при Севлиево до изградената язовирна стена до с. Горско Косово е 18 км.

При построяването му са прихванати водите на реките Росица и Видима. Водосборната област на язовира е 1478 кв. км. Язовирната стена е с височина от основата 66 м, дължината по короната й – 300 м.

Язовирът дава възможност за краткотраен и по-продължителен отдих с практикуване на риболов – шаран, каракуда, бяла риба, сом, щука, гребни и ветроходни лодки, сърф и водни ски.