Южният парк е един от големите паркове в София, разположен в южната част на града. В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка. В парка има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.