Паркът „Врана“ е изключителна творба на пейзажното парково изкуство, създадена в България през първата половина на XX век. По своите художествени качества той се сравнява с известните пейзажни паркове, създадени в Европа през XIX век. Паркът е част от имение с площ 140 ха, принадлежащо на българските царе Фердинанд I и Борис III.