Парк-музей ВранаПаркът „Врана“ е изключителна творба на пейзажното парково изкуство, създадена в България през първата половина на XX век. По своите художествени качества той се сравнява с известните пейзажни паркове, създадени в Европа през XIX век. Паркът е част от имение с площ 140 ха, принадлежащо на българските царе Фердинанд I и Борис III.

381, Boulevard "Tsarigradsko shose", Sofia, Sofia City Province, 1138, Bulgaria.