Националният историко-археологически резерват „Мадара” е разположен на 17 км североизточно от град Шумен, на 2 км от с. Мадара и на 75 км от Град Варна. Най-значимият паметник в резервата е уникалният скален релеф, известен като Мадарския конник. На 23 м височина са изваяни образите на конник с копие, ранен лъв, паднал в краката на коня, и ловно куче. Годината на създаването му не е известна, а учените не са единодушни кой е изобразения конник. Релефът е включен в списъка на ЮНЕСКО като паметник със световно значение, а също така е избран за Глобален символ на България.
Друга забележителност е изградения през ХІV в. скален параклис ,,Св. Пантелеймон”.
В резервата има и археологически музей, който представя историята на селището през всички епохи на човешкото развитие.