Люлин планина


Люлин планина

Макар и по-малка от популярния си съсед Витоша, тя предлага интересни места и туристически атракции, които могат да бъдат обиколени и разгледани в рамките на един ден. Планината е изключително разнообразна. Северният склон е покрит от дъбови и букови гори, през които преминават няколко туристически пътеки. Южните склонове на планината са покрити с тревна растителност и ниски храсти – шипки и други подобни.

Pernik, 2348, Bulgaria.

Българска национална кухня