Добавете вашата фирма доставчик на оборудване

Welcome.bg популяризира българския туристически продукт

Welcome.bg обединява в себе си цялото богато многообразие на българският туризъм. От прекрасната природа, културните, исторически, етнографски, религиозни и архитектурни паметници, през бита, културата, обичаите и минералните извори, чак до избора на транспорт и място за настаняване. Именно това е нашата цел – да популяризираме България.

Нашата база данни е изключително богата и постоянно обогатяваще се, като екипа ни неуморно търси и описва всяко магично кътче в Родината ни.

Раздел доставчици на оборудване е предназначен изключително за българските фирми и магазини предлагащи разнородно оборудване и техника независимо дали е предназначена за еднодневен излет или за преминаване на Ком – Емине.

Включете се в Welcome.bg и станете част от избраните ексклузивни доставчици на оборудване в нашата система.

Доставчик на оборудване vendor

Аудитория

Подбрана аудитория, активно търсеща приключения и преживявания

Доставчик на оборудване vendor

Популяризация

Специализиран канал за популяризиране на бизнеса ви в България и чужбина

Доставчик на оборудване vendor

Статии

Публикуване на ваши презентационни статии в нашият раздел за оборудване

Доставчик на оборудване vendor

Реклама

Атрактивни отстъпки при реклама в Welcome.bg или социалните ни канали

Изберете план

6 месеца

148 лв с ДДС

Включете се в Welcome.bg за 6 месеца

12 месеца

248 лв с ДДС

Включете се в Welcome.bg за 12 месеца