X
»
 
В този район са обхванати югозападните части от страната, за които е характерен средиземноморски климат. За него са типични местният сорт Широка мелнишка лоза, Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд, Памид и Мискет. По – големите винарски изби се намират в Дамяница, Сандански, Благоевград, Мелник, Петрич и с. Хърсово.
   

Югозападен район – Долината на Струма