X
» Сурва
  • 29.07.2016
  • 12:00
  • 31.01.2016
  • 00:00
Сурва
   

Сурва

Фестивалът се провежда в Перник през януари и е свързан с древната българска традиция да се плашат злите сили като се носят страшни маски и костюми с големи, медни звънци. Днес участниците са от страната и чужбина и наброяват около 5000, организирани в 90 групи.

Места за настаняване в околността

Местонахождение

Още от областта