X
» Стройко 2000
  • 23.03.2016
  • 10:00
  • 27.03.2016
  • 19:00
Стройко 2000
   

Стройко 2000

Най – голямото специализирано търговско изложение за архитектура, строителство и обзавеждане се провежда от 1993 година, два пъти годишно – пролет и есен, в края на месеците март и октомври. Събитието е насочено както към потенциални бизнес партньори, инвеститори и специалисти, както и към крайните потребители, и предлага стоки, продукти и услуги от целия спектър в бранша.

Места за настаняване в околността

Местонахождение

  • София Национален дворец на културата

Още от областта