Covid-19 информация за пътуващи

От 22 май 2020, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България.

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ C COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСУВАНО С МЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА СОБСТВЕН РИСК

 

Връзки:

Европейска комисия – Пътуване и превоз по време на пандемията от коронавирус

Българското министерство на здравеопазването има информация за граждани и медицински специалисти на своя уебсайт: http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/  (български)

Българското правителство създаде Обединен информационен портал за COVID-19 в България: https://coronavirus.bg/ (български)

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Страница на Българското национално радио (БНР) на COVID-19: https://bnr.bg/en/important-information-on-coronavirus/broadcast

Министерство на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19

Пламен Александров

Всички публикации на автора

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Още по темата
«