X
»
 
В страната има много езера и язовири, предлагащи възможности за спортен риболов. Черно море предлага уникални възможности за риболов на калкан, кефал, лефер, моруна, сафрид, паламуд и други. Богати на риба са и българските реки.
   

Риболов