Национални и природни паркове

Любопитно

В страната са създадени 3 национални – „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан”, и 11 природни парка – „Беласица”, „Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Златни пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”, „Сините камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”. Национален парк „Пирин” представлява защитена територия, чиято цел е да се опази ландшафта на планината Пирин. На територията на парка се намира и най-старото дърво в България – Байкушевата мура, датирана на над 1300 години. В парка се срещат забележителни екосистеми и редки растителни и животински видове като множество от тях са включени в Червената книга на България.

За опазване на биоразнообразието са основани 89 резервата като 17 са обявени за биосферни по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера” – „Али Ботуш”, „Баюви дупкиДжинджирица”, „Бистришко бранище”, „Боатин”, „Червената стена”, „Чупрене”, „Джендема”, „Дупката”, „Камчия”, „Купена”, „Мантарица”, „Маричини езера”, „Узунбоджак”, „Парангалица”, „Сребърна”, „Стенето”, „Царичина”. Освен това има 2234 обявени природни забележителности. Два от обектите – „Национален парк Пирин” и резерват „Сребърна”, са включени в списъка на ЮНЕСКО на Световното природно наследство.

За важни влажни зони по Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция) са регистрирани 4 от резерватите – „Аркутино”, „Атанасовско езеро”, „Дуранкулак”, „Сребърна”. Биосферният резерват „Сребърна” включва езерото Сребърна и територията около него и е една от най-забележителните влажни зони в Европа. В него може да се наблюдава удивително богатство на растителни и животински видове.

Birdlife International обявява 22 обекта за важни ареали на птици в Европа – Природна забележителност блато Алепу, Резерват „Атанасовско езеро”, Резерват „Остров Белене”, Бургаско езеро, Нос Емине, Резерват „Калиакра”, Природна забележителност Дуранкулак, Природна забележителност Заското, Остров (безименен) в р. Дунав, близо до Нова, Черна, Резерват „Камчия”, Язовир „Малко Шарково”, Мандренско езеро, Язовир „Овчарица”, Природен парк „Русенски Лом”, Комплекс Шабла-Езерец, Резерват „Сребърна”, Резерват „Стенето”, Резерват „Вълчи дол”, Резерват „Царичина”, Остров Вардим, Природна забележителност Ятата.

Голяма част от забележителностите на българската природа са достъпни чрез маркирани екопътеки: Негованска” – по ждрелото на р. Негованка, с. Емен, Велико Търново; „Трънска екопътека” в близост до ждрелото на р. Ерма, Западна България; „Дряновска екопътека” край Дряновския манастир; „Врачанска екопътека” в Природен парк Врачански Балкан и др. В планините има маркирани пътеки с обща дължина над 37 000 км.

На територията на България има и международни туристически маршрути – крайната отсечка (Ком – Емине) на европейския туристически маршрут Е-3, европейският туристически маршрут Е-4 – „Витоша – Верила – Рила – Пирин“ и европейският туристически маршрут Е-8 – „Рила – Родопи“.

Природен парк Българка

Природният парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Стара планина - над

Природен парк Витоша

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е като национален парк на

Локация: Витоша, Bulgaria

Природен парк Рилски манастир

Природният парк „Рилски манастир” се намира на територията на община Рила и обхваща средно и

Национален парк Рила

Националният парк „Рила” е разположен в югозападната част на страната, в Рила планина. Паркът има

Локация: Национален парк „Рила", Bulgaria

Национален парк Пирин

Национален парк „Пирин” се намира в Пирин планина, разположена в югозападната част на България.

Локация: Национален парк „Пирин", Bulgaria

Природен парк Беласица

Природният парк „Беласица” e разположен в едноименната планина, в югозападната част на България, на

Локация: Unnamed Road, 2850, Bulgaria

Природен парк Русенски Лом

Природен парк „Русенски Лом” е разположен на 20 км южно от гр. Русе и носи името на река Русенски

Природен парк Странджа

Природен парк „Странджа” е най-голямата защитена територия в България и заема площ от 1161 кв. км.

Природен парк Сините камъни

Град Сливен се намира на 300 км източно от София и на 100 км западно от гр. Бургас. Сините камъни е

Природен парк Персина

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България, по поречието на река

Национален парк Централен Балкан

Националният парк „Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи

Локация: Национален парк „Централен Балкан", Bulgaria

Природен парк Шуменско плато

Природен парк „Шуменско плато” се намира в източните предели на Дунавската равнина, в близост до

Локация: Шуменско плато, Bulgaria

Природен парк Врачански Балкан

„Врачански Балкан” е обявен за народен парк през 1989 г., а със заповед № 987/13.11.2003 г. е обявен

Локация: Врачански Балкан, улица „Руен“, Vratsa, Bulgaria

Природен парк Златни пясъци

Най-малкият природен парк в България е „Златни пясъци”. Той обхваща площ от 13,2 кв. км. Разположен