X
»
 
На територията на днешните български земи се прави вино още преди 5000 години. Лозарството и винарството се развива от траките, които са смятани за едни от най – добрите винари през Античността. Винарските традиции продължават и днес България предлага качествени вина, произведени от уникални местни сортове с впечатляващи вкусове.
Виненият туризъм, освен дегустациите, включва беседи за технологията на вината, гроздобер и подготовка на гроздето за ферментация, както и закупуване на вино директно от избата.
Винени дестинации могат да бъдат лозарските райони, микрорайони или масиви. В България има пет условни лозаро – винарски района, които се характеризират със конкретни особености: Северен район – Дунавска равнина, Южен район – Тракийска низина, Източен район – Черноморски, Югозападен район – Долината на Струма и Подбалкански район – Розова долина.
   

По пътя на виното