X
»
 
Районът се разпростира на юг от Стара планина до северните склонове на Средна гора и има два подрайона – Източен и Западен. Основно са разпространени сортовете Червен мискет, Ризлинг, Ркацители, Шевка, Памид, Каберне Совиньон и Мерло. Най – големите винарски изби се намират в близост до Сливен, Карнобат, Карлово, Славянци и Сунгурларе.
   

Подбалкански район – Розова долина