X
» Парк-музей Врана
   

Парк-музей Врана

Паркът "Врана" е изключителна творба на пейзажното парково изкуство, създадена в България през първата половина на XX век. По своите художествени качества той се сравнява с известните пейзажни паркове, създадени в Европа през XIX век. Паркът е част от имение с площ 140 ха, принадлежащо на българските царе Фердинанд I и Борис III.

Места за настаняване в околността


Галерия

Още от областта