X
Общи условия за потребители и гости на Welcome.bg
   

Общи условия за потребители и гости на Welcome.bg

Добре дошли, благодарим Ви, че използвате нашата платформа Welcome.bg!

Тази страница, нейното съдържание и структура, както и предоставената в нея онлайн услуга за промотиране на места за настаняване, събития, атракции и резервации на места за настаняване („услуга”), се притежават, управляват и поддържат от ПРИМ НЕТ ООД/Welcome.bg и са предоставени единствено на Вас за лична и некомерсиална употреба, при спазване на условията, посочени по – долу.

Welcome.bg и Ние, Нас, Наш означава фирмата или платформата по – долу, отделно и/или заедно:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща услугите на Welcome.bg и/или Welcome.bg - платформата, посредством която се осигурява изпълнението на системата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Когато говорим за услугите на Welcome.bg, предоставяни от ПРИМ НЕТ ООД, ще използваме “Welcome.bg”.

Гост - означава посетител, потребител на платформата на Welcome.bg, Гост на Мястото за настаняване.

Тези условия, подлежащи на корекции, се отнасят до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт и/или някое от приложенията ни, Вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на Welcome.bg. Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично.

Услуги

Посредством този уеб сайт, ние Welcome.bg, предоставяме онлайн платформа, чрез която всякакви видове туристически обекти за краткосрочно настаняване (Места за настаняване и средства за подслон, например хотели, мотели, хостели, къщи за гости, пансиони със закуска и др.), могат да рекламират своите стаи и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервация. Извършвайки резервация чрез Welcome.bg, вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с Мястото за настаняване, в което правите резервация. От момента, в който резервацията е направена, ние сме единствено в ролята на посредник между вас и мястото за настаняване, препращайки данните на вашата резервация към съответното място за настаняване и изпращайки ви имейл за потвърждение, който е от името на Мястото за настаняване.

При предоставяне на нашите услуги, информацията, която е показана, се базира на съответната информация, предоставена ни от Местата за настаняване. Местата за настаняване създават профил в системата за попълване и управление на съдържание на Welcome.bg - Контролен партньорски панел и са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени, броя на свободните стаи и всяка друга информация, поместена на нашия уеб сайт. Въпреки, че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме, дали цялата налична информация е точна, пълна и коректна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни грешки), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа експлоатация на нашия уеб сайт), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всяко място за настаняване носи отговорността за точността, цялостта и истинността на информацията (включително цените и наличността), поместена на нашия уеб сайт. Нашият сайт не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или рейтинга, които всяко място за настаняване е обявило.

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина, не Ви е разрешено да препродавате, да създавате линкове към заглавната или която и да е подстраница на сайта, да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт са конкурентни. Всички цени на сайта на Welcome.bg са крайни цени, предоставени от съответното Място за настаняване и са с включен ДДС и всички други данъци и такси (могат да се променят в зависимост от данъчните промени), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи, на нашия уеб сайт са показани промоционални цени за определен престой в място за настаняване. Въпреки това, за тези определени от Мястото за настаняване цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответна цената за подобни ограничения и условия.

Някои продукти или характеристики на услугата може да изискват приемане на допълнителни условия. В такива случаи, тези условия ще ви бъдат предоставени. Тези условия са неразделна част от такива допълнителни условия и обратно. В случай на противоречие между тези условия и допълнителните условия, важат допълнителните условия.

Очевидни грешки (включително печатни) не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени.

Нашата услуга е безплатна, защото, за разлика от много други, ние не прилагаме такси за услугите си и не прибавяме каквито и да било допълнителни (резервационни) такси към цените на предлаганите стаи.

Цени и начин на плащане

Цените за резервации в системата на Welcome.bg са определени от Мястото за настаняване и се заплащат директно на него.

Местата за настаняване са декларирали, че приемат по всяко време всички основни кредитни и дебитни карти, като Master Card, Visa, American Express и др., както и банков превод.

С цел максимално ниво на сигурност за потребителите, Welcome.bg дава възможност за потвърждаване на резервация с банков превод на сума, процент от общата стойност на цената на престоя на госта, определен от Мястото за настаняване.

След генериране на поръчката основание за плащане нейната валидност за потребителя е 24 (двадесет и четири) часа. В този период, потребителят е длъжен да преведе определената сума на Мястото за настаняване за да потвърди своята резервация. В случай, че потребителят не преведе дължимата сума, валидността на поръчката изтича и резервацията му отпада.

Анулиране

Извършвайки резервация в определено място за настаняване, Вие се съгласявате с неговата политика относно анулирането на резервации и правилата за неявяване, както и на всички останали правила и условия на мястото за настаняване, отнасящи се до Вашата резервация и престой, включително услугите и продуктите предлагани от мястото за настаняване (правилата и условията за доставка на услуги за всяко място за настаняване могат да бъдат получени от самото него). Общите правила на всяко място за настаняване относно анулирането на резервации и неявяването са достъпни на нашия уебсайт на съответната страница с информация за мястото за настаняване, като те се оказват и в процеса на резервация, и в потвърждението й по имейл. Моля, отбележете, че някои такси или специални оферти не могат да бъдат анулирани или променени. Моля, проверете информацията относно стаята внимателно, за да проверите дали за нея важат такси или специални услуги преди да резервирате. Моля, отбележете, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане, може да бъде анулирана без предварително уведомление или предупреждение, ако съответните, оставащи суми не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане, в съответствие с платежната политика на мястото за настаняване и резервацията. Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са на Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако мястото за настаняване не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

Ако желаете да прегледате, промените или анулирате Вашата резервация, моля вижте имейла с потвърждение и следвайте инструкциите, посочени там. Моля, отбележете, че е възможно да Ви бъде начислена такса за анулирането в съответствие с политиката на Мястото за настаняване относно анулирането на резервации, (предварителните) плащанията и правилата при неявяване, или да не може да ви бъде възстановена (предварително) платената сума. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на мястото за настаняване относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време, според изискванията на съответната резервация.

Допълнителна кореспонденция

При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко преди Вашата дата на настаняване. Имейлът съдържа информация за дестинацията, както и определена информация, и оферти (включително оферти от трети страни, които изрично сте посочили, че желаете да получавате), свързани с Вашата резервация и дестинация.

Вие се съгласявате също така да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим веднага след вашия престой в мястото за настаняване, с който ще Ви поканим да попълните нашия формуляр за оценки на гости.

Моля, вижте нашето изявление за конфиденциалност и бисквитки (cookies) за повече информация относно как може да се свързваме с Вас.

Рейтинг и оценки на гости

Welcome.bg насърчава отседналите Гости да оценяват престоя си в Местата за настаняване, качеството на базите и предоставяните услуги.

Настройката на рейтинга на местата за настаняване на нашия уебсайт е 'Препоръчани’ (или друг словоред, близък до този) ("Рейтинг по подразбиране"). Ние предлагаме също така за Ваше удобство и други варианти за класиране на местата за настаняване. Моля да имате предвид, че рейтингът по подразбиране е направен от изцяло автоматична система за класиране (алгоритъм), базирана на различни критерии.

Welcome.bg си запазва правото да:

 • публикува тези коментари и оценки на различни платформи;

 • да откаже, редактира или премахне оценки, при положение, съдържащи нецензурен език или споменават името на частно лице.

Оценките от гости трябва да се разглеждат като социологическо проучване и не включват никакви допълнителни, търговски оферти, покани и поощрения.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с услугите ни, до размера на общата сума на Вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение (независимо дали е за едно събитие или поредица от свързани събития).

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, партньори, дистрибутори, агенти или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за:

 • никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети;

 • никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция;

 • никаква неточност, свързана с (описателна) информация (включително цени, наличност и рейтинги) на мястото за настаняване, достъпна на сайта ни;

 • извършените услуги или продуктите, предлагани от мястото за настаняване или други бизнес партньори;

 • никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт;

 • каквато и да било (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, общо неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от мястото за настаняване или които и да било други наши бизнес партньори (включително от техните служители, агенти, представители или дистрибутори), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или рекламирани на или през уебсайта;

 • никакво анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Вие сте информирани и съгласни с това, че по всяко време Мястото за настаняване носи отговорността за събирането, удържането, прехвърлянето и заплащането на всички приложими данъци върху крайната цена на стаята, на съответните данъчни власти. Welcome.bg не носи отговорност за каквито и да било данъци, такси, налози върху крайната цена на стаята, пред съответните данъчни власти.

Качвайки изображения в нашата система (например в допълнение към отзив), Вие удостоверявате, гарантирате и се съгласявате, че притежавате авторските права за изображенията и се съгласявате, че Welcome.bg може да използва качените изображения на своя уеб сайт и приложения, както и в рекламни материали и публикации, по свое усмотрение. Вие давате на Welcome.bg неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя изображенията. С качването на тези изображения в Welcome.bg, лицето, което качва изображенията приема цялата юридическа, морална отговорност и задължения за публикуваните снимки, както и за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само притежателите на място за настаняване), дължащи се на публикуването и употребата на тези изображения от страна на Welcome.bg. Лицето, качило изображения, гарантира, че те не съдържат вируси, троянски коне или заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички изображения, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и/или могат да бъдат отстранени/изтрити от Welcome.bg по всяко време и без предизвестие.

Интелектуална собственост

Търговска марка, търговско наименование, база данни, софтуер, дизайн, лого, ноу-хау, интернет домейн, са изключителна собственост на Welcome.bg.

Информацията, съдържанието, интерфейса (включително Оценките от гостите и превода на съдържанието) публикувани на нашия уеб сайт или в рамките на софтуера са наше запазено право и принадлежат на нас, на нашите партньори или на трети лица, упълномощени от нас. За ползване на нашите услуги, Вие не получавате право на собственост или на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на платформата. Авторското право остава наша изключителна собственост без ограничение.

Други

Тези условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват от законодателството на Р България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската версия, която има правна стойност. Българската версия е достъпна на нашия уеб сайт (като изберете български език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.

Нищожност на някоя от клаузите на настоящите условия не води до нищожност на друга клауза или на Условията като цяло.

Декларация за конфиденциалност

Деца

Потребители на възраст под 18 години не могат да ползват услугите на Welcome.bg без писмено съгласие на родител или настойник. Препоръчително е непълнолетните да бъдат уведомявани предварително от родители или настойници за тяхната безопасност онлайн.

Лични данни и Бисквитки

Настоящият документ описва как Welcome.bg използва, обработва и пази неприкосновеността на личната ви информация, и как използва "Бисквитки" (cookies).

Тук ще намерите и информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни.

Ако не сте съгласни с условията на Декларацията за конфиденциалност, Вие трябва да преустановите използването на нашата услуга.

Поверителност

Лична информация

Когато правите резервация, ще бъдете попитани за Вашето име, телефонен номер, имейл адрес, финансова информация, имената на гостите, пътуващи с Вас и какви предпочитания за престоя си имате.

Welcome.bg не изисква от Вас да създавате специален профил в системата, за да можете да правите, управлявате и следите текущите, миналите и бъдещите си резервации. Системата Ви идентифицира по използвания от Вас Email адрес. Цялата комуникация между Welcome.bg и Вас се води посредством Вашият Email адрес, както и в случай на възникнала нужда на него ще Ви бъде изпратен защитен линк, посредством който да достъпите Вашия профил за управление на резервациите Ви.

Когато посетите Welcome.bg, дори без да възнамерявате да направите резервация, е възможно да съберем за Вас известна информация, например какво е Вашето IP, кой браузер използвате, каква операционна система има на компютъра Ви, коя версия, какви са езиковите Ви настройки и какви страници са Ви били показани. Ако използвате мобилно устройство, данните, които бихме могли да получим са какво е то, какви настройки и характеристики има и на какви географски координати се намира. Когато извършите резервация, нашата система ще регистрира чрез какво устройство и чрез кой уебсайт сте я направили. Можем да получим информация за Вас и когато използвате някои от услугите на социалните мрежи.

Ползване на лична информация

Ние използваме Вашата лична информация, за да можем да осъществим Вашата онлайн резервация и да изпратим данните Ви на Мястото за настаняване, за което е направена тя.

Когато ни предоставяте на информация, предоставяте възможност на нашият Отдел обслужване на клиенти, да Ви окаже съдействие, когато Ви е необходимо.

Възможно е да използваме Вашата информация за контакти, за да Ви поканим да напишете отзив след престоя си. Това помага на другите пътуващи да изберат мястото за настаняване, което най – добре отговаря на техните нужди.

Възможно е да използваме личните Ви данни и за маркетингови дейности, позволени от закона. Например, за да Ви изпратим новини или информация за продукти или услуги. По всяко време можете да се откажете от този тип маркетингови съобщения (като използвате линка "Отписване").

В зависимост от информацията, която споделяте с нас, в системата на Welcome.bg, в мобилните ни приложения или на уебсайтовете на трети страни, вкл. социалните мрежи, могат да Ви бъдат показвани индивидуални предложения. Това могат да бъдат оферти за директни резервации чрез системата на Welcome.bg или оферти от трети страни, които ние сме преценили, че биха били интересни и полезни за Вас.

Друга комуникация:

 • Възможно е да възникне необходимост да се свържем с Вас, за да отговорим на или да обработим Ваша заявка или допълнителна информация относно Вашата резервация.

 • Ако не сте завършили процеса по резервация, можем да Ви изпратим имейл с припомняне да го сторите. Така можете да продължите с извършването на дадена резервация без да се налага наново да търсите мястото, където искате да отседнете, или да въвеждате всички данни отначало.

 • Когато използвате нашите услуги, е възможно да Ви изпратим анкета или покана да оставите отзив за услугите на Welcome.bg, с цел подобряване на функционалността и качеството на информацията и услугите, които предлагаме.

 • Възможно е да използваме личните Ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.

 • Всяка информация, която ни предоставяте се използва само с изричното Ви позволение.

Мобилни приложения

Welcome.bg разполага с безплатни приложения за мобилни устройства. Тези приложения събират и обработват Вашите лични данни по същия начин, по който това се прави от нашия уебсайт - като тяхната цел също е да Ви позволят да използвате услуги по местоположение с цел откриването на места за настаняване в близост до Вас. Ако се съгласите ние може да Ви изпращаме "push" съобщения с информация за Вашата резервация.

Социални мрежи

Welcome.bg използва социалните мрежи с цел да популяризира местата за настаняване, предлагани от нашите партньори чрез нашия сайт, както и да популяризира, подобрява и улеснява собствените си услуги.

Welcome.bg поддържа собствени акаунти в социални мрежи. Това Ви улеснява да споделяте информация с нас и получавате възможност да използвате услугите на Welcome.bg през акаунта си в социалните мрежи. Вашият доставчик на социална мрежа ще Ви даде повече информация относно това как се използват данните Ви в този случай.

Споделяне на данни с трети лица

При някои обстоятелства е възможно да споделим Вашите данни с трети лица.

За да извършим Вашата резервация е необходимо да изпратим нужните данни по нея на Мястото за настаняване, което резервирате. Това включва информация като Вашето име, данните Ви за контакт, финансовата Ви информация, имената на гостите, пътуващи с Вас и предпочитанията, които сте посочили при създаването на резервацията.

Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват Вашите данни от наше име. Този процес е свързан с улесняване на плащанията за резервациите, изпращане на рекламни материали или за изготвяне на статистики. Тези процесори са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват Вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.

Бизнес партньори: С цел дистрибуция на нашите места за настаняване и мобилни приложения, ние работим с партньорски уебсайтове в различни точки на света. Когато направите резервация на някои от тези сайтове на наши бизнес-партньори, част от информацията, която им предоставяте, може да бъде споделена с нас. По същия начин е възможно и ние да споделяме част от получената информация с тези бизнес партньори, например като част от администрирането на Вашия акаунт за управление на Вашата резервация, така че те да могат да се свързват с Вас при въпроси във връзка с резервацията или с маркетингови цели. В този контекст, Вашите лични данни се гарантират от политиките за конфиденциалност на тези бизнес партньори.

Отзиви от гости и информация за дестинации и места за настаняване

След престоя си на място, резервирано през нас, ще получите покана да оставите отзив, в която може да има въпроси относно мястото за настаняване, околността, дестинацията. Ако не желаете името Ви да се показва, можете да оставите своя коментар с псевдоним. Можете да оставите и анонимен отзив. Когато попълвате отзив, Вие се съгласявате, че той може да бъде показан, например на страницата на съответното място за настаняване в системата на Welcome.bg, в мобилните ни приложения, в социалните мрежи, в нашите профили в социалните мрежи и в приложенията за социални мрежи, както и на страницата на съответното място за настаняване, или на уеб страницата на някой от нашите партньори. Целта на това е да се информират другите пътуващи относно качеството и услугите на съответното място за настаняване, където сте били.

Ако посочите, че даден отзив от гост Ви е бил полезен - или не, това води до натрупване на обратна връзка, която, комбинирана с тази на другите гости, подрежда отзивите от гости по приоритет. Можем да използваме информацията от Вашите списъци или друга свързана с дестинации информация, която споделяте с нас анонимно, за да помогнем на други пътуващи да открият най – доброто за тях.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките представляват малко количество данни, които даден уебсайт изпраща на Вашия компютър или мобилно устройство. Правилата за Личните данни и Бисквитките се отнасят за "бисквитки" и подобни технологии (наричани по – нататък общо "бисквитки").

Уеб страниците нямат памет. Ако сърфирате между различните страници на един и същ уебсайт, няма да бъдете разпознат като един и същ потребител. Бисквитките правят възможно това уебсайтовете да разпознават Вашия браузер. Затова Бисквитки се използват основно, за да се запаметят избраните от Вас опции - например предпочитания от Вас език или валутата, която използвате. Те също помагат да бъдете разпознати, когато се върнете на даден уебсайт.

Съществуват различни видове Бисквитки и начините, по които се използват те, също могат да бъдат различни. Бисквитките се различават по функции, продължителност на действие, и по това кой ги поставя на даден уебсайт.

Welcome.bg използва следните видове Бисквитки:

Технически Бисквитки: Предлагаме на нашите потребители иновативна и лесна за използване система, която автоматично се адаптира към техните нужди и желания. Използваме технически Бисквитки, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, за да осигурим доброто им функциониране, възможността да проверите предишната си активност и резервации и да управлявате своите текущи резервации. Техническите Бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране на системата на Welcome.bg.

Функционални Бисквитки: Използваме функционални Бисквитки, за да запомним Вашите предпочитания и да Ви помогнем да използвате системата ни ефикасно и ефективно, например като запомняме какво сте търсили или разглеждали по – рано. Тези функционални Бисквитки не са строго необходими за функционирането на нашия уебсайт, но те правят по – лесно и функционално използването на уебсайта от Вас.

Аналитични Бисквитки: Системата на Welcome.bg използва аналитични Бисквитки, за да добие представа как нашите потребители използват услугите ни, какво работи добре и какво не, както и за оптимизация и подобряване на предлаганите услуги. Данните, които събираме, включват разгледани страници, отпращащи/изходни страници, тип платформа, информация за дата/време/час, и информация за броя кликвания на дадена страница, движения на мишката, скролиране и въвеждания текст в полетата за писане в рамките на системата на Welcome.bg. Ние използваме Бисквитките като част от нашата онлайн рекламна кампания, за да анализираме поведението на потребителите, на които е била предложена определена рекламна оферта (вкл. на уебсайтовете на трети страни). Вие оставате анонимни по време на този процес. Нашите бизнес партньори може също да използват Бисквитки, за да анализират поведението на своите потребители.

Търговски Бисквитки: Ние използваме Бисквитките на трети страни, както и своите собствени, за да показваме персонализирани оферти. Такъв вид персонализиране се базира на историята на потребителското търсене. Бисквитки с рекламна цел могат да бъдат използвани и от някои трети страни, за да се показват техните продукти или услуги на нашия уебсайт.

Бисквитките, които използваме, са активни за различен период от време. Максималната настройка на някои от тях е пет години, считани от последното Ви посещение на уебсайта. Можете да изтриете всички Бисквитки от браузера си, когато пожелаете, посредством настройките му.

Можете да видите нашите Бисквитки в настройките на браузера си.

Достъп до данните от Бисквитки на Welcome.bg

Само Welcome.bg има достъп до Бисквитките на Welcome.bg. До Бисквитките, изпратени от трети лица, имат достъп самите те.

Използвайте настройките на браузера си, например Internet Explorer, Safari, Firefox или Chrome, за да изберете кои Бисквитки да приемате и кои да отхвърляте. Къде се намират тези настройки зависи от браузъра. Използвайте функцията за "Помощ" на Вашия браузер, за да откриете нужните Ви настройки.

Ако изберете да не приемате определени Бисквитки, има вероятност да не можете да използвате някои от функциите на системата на Welcome.bg. Ако изберете да не приемате Бисквитки на някоя от мрежите за онлайн реклама, това не означава, че повече няма да получавате реклами или да бъдете използвани за анализ на пазара. Това означава само, че мрежата, която сте отказали, няма да Ви изпраща реклами според предпочитанията Ви и начина, по който сърфирате в Интернет.

Уеб отметки (beacons)

Освен Бисквитки, Welcome.bg понякога използва уеб отметки. Това са малки графични изображения от само един пиксел, които се изпращат на компютъра Ви или като част от заявка на интернет страница или като имейл съобщение в HTML формат. Ние използваме тези пиксели или директно, или през доставчик на услуги като част от нашата рекламна стратегия или на нашия уебсайт, или на уебсайта на трети лица, за да разберем дали потребител, на когото е показана онлайн реклама, прави резервация; те се използват и за проследяване на конверсията през уебсайтовете на нашите партньори, както и за анализ на трафика с цел оптимизация на нашите услуги.

Сигурност

В съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни, Welcome.bg спазва всички разумни процедури за предотвратяване на неоторизирания достъп и неправилната употреба на личните данни.

Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това, използваме процедури за сигурност и технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.

Welcome.bg не изисква и не пази данни за вашата кредитна / дебитна карта по никакъв начин и под никаква форма.

Контакт

В случай, че желаете да изтриете Вашия профил в системата на Welcome.bg, е нужно да се свържете с нас на Email urgent@welcome.bg със тема на писмото "Profile removal". В този случай вашият профил ще бъде изтрит от нашата система и цялата история за Вашите резервации и активност ще бъде напълно заличена.

Моля, обърнете внимание, че може да се наложи определена информация да бъде запазена за правни или административни цели (например водене на записи за обработване на съдебни исковете или за разкриваме на измами).

Welcome.bg е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203532398 и се намира на следния адрес: ул. Акация 15, София 1421, България.

Ако имате предложения или коментари относно това изявление за конфиденциалност, моля свържете се с нас на Email  office@welcome.bg.