X
» Национален музей Земята и хората
   

Национален музей Земята и хората

  • София Музей „Земята и хората“

Национален музей "Земята и хората" е един от големите минераложки музеи в света. Представя минералното царство на Земята в различни негови аспекти - жизнена среда, източници на суровини и енергии, предмети на научно познание, обекти на емоционално и естетическо въздействие.

Сградата, в която се помещава, е строена в края на XIX в. и е паметник на културата.

Места за настаняване в околността


Галерия

Още от областта