X
» Международно изложение Селското стопанство и всичко за него
  • 04.08.2015
  • 10:00
  • 08.08.2015
  • 18:00
Международно изложение Селското стопанство и всичко за него
   

Международно изложение Селското стопанство и всичко за него

Форумът се провежда ежегодно през август и в него участват фирми за едрогабаритна и малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, селскостопански инвентар, сушилни инсталации, техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, масла и смазочни материали, леки автомобили, специализирана литература.

Места за настаняване в околността

Местонахождение

Още от областта