X
»
 
Ловният туризъм е силно развит в нашата страна. Дивечовото богатство на България днес е представено от благородни елени, елени лопатари, сърни, диви свине, муфлони, диви кози, глухари, мечки, фазани, яребици и кеклици. Отлични условия за лов на едър дивеч предоставят ловните дивечовъдни стопанства: Ботевград, Витиня, Самоков, Арамлиец, Боровец, Борово, Женда, Кормисош, Студен кладенец, Русалка, Паламара, Ракитово, Миджур, с. Първенец, Босна, Бялка, Воден и много други.
   

Лов