X
»
 
Българските манастири са тясно свързани с историческата съдба на страната и българския народ. От самото си създаване те се превръщат в центрове на славянската писменост и култура, съхраняващи националните ценности през трудни за държавата периоди.
Някои от манастирите датират още от византийско време и са спомогнали за запазването на българския дух през 5-те века османско владичество, а други са построени в последните години на миналия век на мястото на разрушени обители. Поради набезите на османските поробители или просто заради неумолимите последици на времето, само малка част от сега действащите манастири са запазили първоначалния си облик. Въпреки това, посещението на всеки от тях остава траен спомен. Някои впечатляват с уникалната си архитекрура, други - с ценните си икони и майсторски стенописи, а трети - с разположението си сред най-живописните късчета на страната.
В България има и удивителни, чудодейни места, на които, според легендите, се сбъдват и най-съкровените желания.
   

Из светите места